เอกสารระบบบริหารความเสี่ยง

พิมพ์

 เอกสารระบบบริหารความเสี่ยง  
1. วิธีการรายงาน HOR แบบใหม่ ชุดที่ 1 download
2. การบันทึกข้อมูล ชุดที่ 2 download
3. RiskGrpPdfInfo ความเสี่ยง สรพ. ชุดที่ 3 download
4. ใบ HOR 20 มี.ค.58 ชุดที่ 4 download
5. ระดับความรุนแรง ชุดที่ 5 download
6. แบบสรุปอุบัติการณ์ความเสี่ยง รายวัน  มี.ค.58 download
7. แบบสรุปอุบัติการณ์ความเสี่ยงรายไตรมาส  มี.ค.58 download
8. สรุปผลการทบทวนใบ HOR และหา RCA  ระดับความรุนแรง E และ 4 ขึ้นไป download

ศูนย์ดาวน์โหลด

พิมพ์
 สื่อการเรียนรู้ในการพัฒนาคุณภาพ แนวคิด SHA เครื่องมือการพัฒนาคุณภาพ และวีดิทัศน์

 HA มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี 
 

ฉบับภาษาไทย (Thai Version) download
ฉบับปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของ ISQua download
Advanced HA Criteria 2013 download

 SPA (Standards - Practice - Assessment)

SPA & Self Enquiry Part I download
SPA & Self Enquiry Part II download
SPA & Self Enquiry Part III download

 SPA in Action

SPA in Action  Part I download
SPA in Action Part II download
SPA in Action Part III download

เส้นทางการพัฒนาคุณภาพIn order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions